BĂNG TẢI DÂY CAO SU

Liên Hệ

Băng tải dây cao su được dùng để tải bao và thùng carton trung chuyển trong kho.

Công suất: phụ thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng.

Facebook Chat
Mở Khung