BĂNG TẢI LÊN XE

Liên Hệ

Băng tải nghiêng lên xe được sử dụng để tải sản phẩm từ trong kho (khoảng cách xa) đến vị trí cần đặt hoặc đưa lên xe tải vận chuyển đến nhà phân phối hoặc khách hàng. Sản phẩm được thiết kế theo nhu cầu của từng khách hàng. Thông tin sản phẩmBình luận

Facebook Chat
Mở Khung