BĂNG TẢI LÒNG MÁNG

Liên Hệ

Băng tải cao su lòng máng được sử dụng để tải: than đá, xi măng (hạt clinke), hạt đường (chưa tinh luyện), cám,... Kích thước băng tải được thiết kế theo nhu cầu của từng khách hàng.

Facebook Chat
Mở Khung