BĂNG TẢI XÍCH SẮT

Liên Hệ

Băng tải xích được thiết kế bằng các mắt xích chạy trên thanh ray. Được sử dụng để tải cây mía vào máy ép trong nhà máy đường, tải nguyên vật liệu giấy đưa vào máy khuấy,...

 

 

Facebook Chat
Mở Khung